Đuổi vần bắt chữ

Chào các bạn! Bài tập “Đuổi vần bắt chữ” của tác giả Dĩ Nguyên dưới đây sẽ giúp các bạn trong việc tìm chữ qua các câu văn vần. Mỗi cặp câu chỉ một từ cụ thể. Để tìm được các từ trong bài các bạn có thể bỏ dấu, hoặc thêm dấu; bỏ chữ cái hoặc thay chữ cái đầu. Mời các bạn cùng tham gia giải bài, bài giải gửi về email: vanhoctt@yahoo.com.Tạp chí xin dành tặng 10 phần quà cho bạn nào tìm được sáu từ đúng.
Chúc các bạn may mắn.
Kim loại dễ nóng chảy
Tráng lên thành tấm tôn
Trượt ngã đem mài sắc
Thua sút loại bình thường
Thà không sắc còn hơn
Mùa hè ăn mát lạnh.
Bỏ đi thói ca cẩm
Muội muội thật là ngoan.
Sờ nhẹ có mắt nhìn
Thấy xung quanh mới lạ.
Cứ thay bằng tờ nữa
Dán phong bì gửi thư.
Kể từ nãy đến giờ
Sáu từ rồi đấy nhé!

Dĩ Nguyên
(VH&TT số tháng 6 (189)/2009)