Văn tuổi thơ

Siêu thị chữ nghĩa... Giả đấy, nhưng lại rất cần

Thắc Mắc là người hay hỏi nhất nhóm Khăn Quàng Đỏ. Vì vậy mà cậu luôn bị bạn bè trêu và gọi đùa là “A Còng” (do cậu rất hay gửi thư cho mọi người để được giải đáp). Lần này, Thắc Mắc quyết làm một việc bất ngờ. THẮC MẮC: - Các cậu cứ kêu tớ hay hỏi làm cả bọn và nhất là Kính Cận đau đầu giải đáp. Thôi lần này tớ không làm phiền chàng Cận nhà ta nữa….