TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Cuốn sách gồm ba phần: ► Phấn thứ nhất: Các bài viết của các chuyên gia, giáo viên giỏi về vấn đề phát triển năng lực và phẩm chất trong phân môn Làm văn, trình bày cách tiếp cận phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học Ngữ văn. ► Phần thứ hai: Đề bài – Gợi ý làm bài, giới thiệu 34 đề bài, chủ yếu về nghị luận xã hội , kèm theo các gợi ý làm bài. Dựa vào các đề bài và tham khảo những gợi ý làm bài, học sinh có thể làm được một bài văn sáng tạo của chính mình. ► Phần thứ ba: Bài làm văn, giới thiệu 12 bài văn của học sinh được tuyển chọn từ hàng trăm bài văn tham gia cuộc thi “Ra đề và viết văn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh”.
Hướng dẫn đọc thử

Trỏ vào mép phải sách để lật trang