Trang viết đầu tay: Chia tay hạ cuối

Ảnh: 

Mai xa rồi bạn có nhớ không?
Tuổi thần tiên bộn bề sách vở
Những chú lùn nghịch hơn quỷ sứ
Bên Bạch Tuyết hiền như chuyện cổ ngày xưa

Tháng năm đi qua bạc tóc thầy cô
Con thuyền cũ ngược dòng sông năm tháng
Dáng thầy cô miệt mài bên giáo án
Bài giảng ngọt ngào trái tim yêu thương

Tóc xoã mênh mang trưa nắng sân trường
Tiếng ve râm ran nghe lòng nức nở
Bộn bề buồn vui mùa thi dang dở
Trường Đại học hay trường đời bâng khuâng giấc mơ?
(Nguồn VH&TT số tháng 4 (354+ 355) năm 2016)